W dniu 23 maja 2017 r.  w Miejskim Domu Kultury rozstrzygnięty został konkurs ph. „Elektrosprzęt w dobre ręce”. Konkurs na zbiórkę elektroodpadów został ogłoszony przez PGK Sp. z o.o. dla szkół podstawowych z terenu miasta Radomska oraz  gmin Radomsko, Masłowice i Gomunice pod  Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomska Pana Jarosława Ferenca. Zadaniem uczniów było od stycznia do kwietnia br. zebrać jak największą ilość elektroodpadów.

Do konkursu przystąpiły 4 szkoły. Najwięcej elektroodpadów zgromadziły: Szkoła Podstawowa w Gomunicach (I miejsce), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku (II miejsce),  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Radomsku (III miejsce). Na zwycięzców czekały statuetki ufundowane przez Lasy Państwowe, nagrody pieniężne ufundowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Electro- System Organizacje Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowano również przedstawienie teatralne pt. „Elektromisja”, dzięki, któremu młodzi widzowie dowiedzieli się jak ważne jest selektywne zbieranie elektroodpadów dające szanse na ich recykling.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9